Regulamin

 

REGULAMIN

Joga Festiwal. V Górski Maraton Jogi w Wierchomli
„108 POWITAŃ SŁOŃCA” edycja lato 2017
(zwany dalej: Regulaminem)

§ 1 Wstęp

1. Impreza pod nazwą Joga Festiwal. V Górski Maraton Jogi w Wierchomli „108 POWITAŃ SŁOŃCA” edycja lato 2017 (dalej zwany Imprezą), organizowana jest przez RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000559165, NIP: 123-129-88-04, Regon: 361593859 oraz Wiktora Morgulec prowadzącego działalność gospodarczą Joga-joga.pl Wiktor Morgulec ul. Perzyńskiego 14 D/37, 01-883 Warszawa, NIP 118 021 44 46, zwanymi dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem imprezy jest osoba fizyczna, która dokona zgłoszenia w sposób określony w Regulaminie, zwana dalej Uczestnikiem.

3. Impreza jest organizowana w dniach 25.08.2017 r. – 27.08.2017 r. na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla (Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna Zdrój).

4. W Imprezie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zdrowe, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Imprezie, z wyłączeniem pracowników Organizatora, oraz członków ich najbliższej rodziny (małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa), a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Imprezy.

5. Udział w Imprezie jest dobrowolny, Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na udostępnienie wizerunku w związku z organizacją imprezy, udostępnienie danych osobowych związanych z udziałem w Imprezie oraz w razie potrzeby ich weryfikację przez Organizatora w oparciu o dokument tożsamości uczestnika. Administratorem danych osobowych w jest Organizator.

6. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika podane podczas zgłoszenia udziału w Imprezie są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Imprezy. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na piśmie na adres Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna Zdrój.

7. Uczestnik stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r nr 101, poz. 926 ), poprzez zgłoszenie udziału w Imprezie, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach wskazanych powyżej.

8. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych bądź odmowa ich weryfikacji może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Imprezie.

§ 2 Zasady przeprowadzenia Imprezy

1. Na stronie internetowej www.maratonjogi.pl, umieszczone są szczegółowe informacje o Imprezie, które są zawarte w Regulaminie.

2. W celu przystąpienia i wzięcia udziału w 3-dniowej imprezie Joga Festiwal. V Górskim Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” 25-27.08.2017 r. należy:

 • wypełnić Formularz Zgłoszeniowy on-line lub w dniu 25-27.08.2017 r. na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać go Organizatorowi;
 • zaznaczyć Opcję PREMIUM oraz wybrać formę noclegu w ***Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort lub w Domkach na Górce;
 • wypełnić i własnoręcznie podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.maratonjogi.pl (Zgłoszenie on – line) oraz dostarczyć go Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy, albo w dniu 25-27.08.2017 r. wypełnić i podpisać to Oświadczenie na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać je Organizatorowi;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Każdemu Uczestnikowi Joga Festiwal. V Górskim Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” będącemu na pobycie w ***Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort lub w Domkach na Górce:

 • przysługuje pakiet startowy V Górskiego Maratonu Jogi, „108 powitań słońca” w skład którego wchodzi:
  • koszulka z logo Imprezy
  • torba maratonu
  • 1 karnet na wjazd i zjazd wyciągiem krzesełkowym „Wierchomla 1”. Karnet uprawnia do przejazdu wyciągiem krzesełkowym Wierchomla 1
  • woda mineralna
  • kupon konkursowy
 • przysługuje prawo do wzięcia udziału we wszystkich wydarzeniach, zajęciach i atrakcjach w ramach programu Imprezy.

4. Osoby, które chcą uczestniczyć w warsztatach jogi wg programu oraz Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” i chcą wziąć udział w konkursie powinny:
wypełnić Formularz Zgłoszeniowy on-line zaznaczając Opcję STANDARD lub w biurze Festiwalu na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla w dniach 25-27.08.2017 r. i przekazać go Organizatorowi;
wypełnić i własnoręcznie podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.maratonjogi.pl (zgłoszenie on–line) oraz dostarczyć go Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy, albo w dniu 25-27.08.2017 r. wypełnić i podpisać to Oświadczenie na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać je Organizatorowi;
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

5. Aby móc przystąpić do Konkursu i mieć możliwość wygrania nagród wskazanych w § 3 Regulaminu należy uiścić opłatę startową na rachunek
RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz
Nr konta: 80191010482203663719810001 (Deutsche Bank Polska S.A.)
lub u Organizatora w dniu 25-27.08.2017 r. na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla.

6. Opłata startowa wynosi:
• w przypadku zgłoszenia on – line do 24.08.2017 r.:
80,00 zł

• w przypadku zgłoszenia na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla w Wierchomli Małej:
100,00 zł

7. Każdy z Uczestników maratonu jogi w ramach Opłaty startowej otrzymuje pakiet startowy, w skład którego wchodzi:
• koszulka z logo Imprezy
• torba maratonu
• 1 karnet na wjazd i zjazd wyciągiem krzesełkowym „Wierchomla 1”. Karnet uprawnia do przejazdu wyciągiem krzesełkowym Wierchomla 1
• woda mineralna
• kupon konkursowy.

Osoby, które zaznaczyły Opcję STANDARD uprawnione są do wzięcia udziału w zajęciach jogi przygotowującej do maratonu 25-27.08.2017 r., Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” oraz kolacji wege.

8. Osoby, które wybrały OPCJĘ PREMIUM lub OPCJĘ STANDARD, w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia powinny dokonać płatności na rachunek:

RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz
Nr konta: 80191010482203663719810001 (Deutsche Bank Polska S.A.)

9. Osoby, które chcą uczestniczyć w Maratonie Jogi bez uiszczenia opłaty startowej powinny:

 • wypełnić Formularz Zgłoszeniowy on-line zaznaczając Opcję BASIC lub w dniu 25-27.08.2017 r. na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać go Organizatorowi;
 • wypełnić i własnoręcznie podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.maratonjogi.pl (Zgłoszenie on – line) oraz dostarczyć go Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy, albo w dniu 25-27.08.2017 r. wypełnić i podpisać to Oświadczenie na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać je Organizatorowi;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby, które zaznaczyły Opcję BASIC są uprawnione do udziału w warsztatach jogi wg programu oraz Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA”.

10. W Imprezie mogą wziąć udział:
• osoby początkujące, które zaczynają ćwiczyć jogę;
• osoby zaawansowane, które ćwiczą jogę regularnie.

11. Wszystkie zajęcia w ramach programu „Joga Festiwal. V Górski Maraton Jogi 108 powitań słońca” są bezpłatne dla Gości kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla.
O udziale w warsztatach decydują zapisy w biurze maratonu.
Zapisy na warsztaty w dniach 25-27.08.2017r. w godzinach otwarcia biura (godziny rejestracji uwzględnione w programie).
Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich warsztatach tematycznych, lecz jednorazowo w przypadku każdego tematu.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie imprezy.

 

Plan imprezy:
25.08.2017 r., piątek

 • 17:00 – 18:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 17:30 – 19:00 – JOGA DYNAMICZNA – zajęcia poprowadzi Gość specjalny Maratonu – Katarzyna Enerlich
 • 17:30 – 19:00 – joga dla dzieci – zajęcia poprowadzi Agnieszka Lasota
 • 20:00 – 22:00 – Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich

26.08.2017 r., sobota

 • 8:00 – 9:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 8:00 – 9:30 – JOGA FUNKCJONALNA – zajęcia poprowadzi Gość specjalny Maratonu – Katarzyna Enerlich
 • 9:00 – 17:00 – Klub Wierchołka – opieka animatorek
 • 9:00 – 10:30 – warsztat „Spokojny oddech, spokojny umysł – metoda Butejki w praktyce. Czyli dlaczego warto oddychać mniej” – zajęcia poprowadzi Anna Ryczek – mgr psychologii, nauczycielka jogi, instruktorka metody Butejki. GRUPA I
 • 9:00 – 10:30 – warsztaty zielarstwa – Marzena Andrzejewska, plener, GRUPA I dorośli
 • 10:30 – 11:15 – Joga dla dzieci – zajęcia poprowadzi Agnieszka Lasota
 • 10:30 – 12:00 – warsztat „Spokojny oddech, spokojny umysł – metoda Butejki w praktyce. Czyli dlaczego warto oddychać mniej” – zajęcia poprowadzi Anna Ryczek – mgr psychologii, nauczycielka jogi, instruktorka metody Butejki. GRUPA II
 • 10:30 – 12:00 – warsztaty zielarstwa – Marzena Andrzejewska, plener, GRUPA II dorośli
 • 12:00 – 13:30 – warsztaty zielarstwa – Marzena Andrzejewska, plener, GRUPA III dzieci
 • 12:00 – 13:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 12:00 – 13:30 – JOGA FUNKCJONALNA – poprowadzi Radek Rychlik
 • 14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
 • 14:30 – 16:30 – joga w formule RUCH – ODDECH – RELAKS  – prowadzi Wiktor Morgulec
 • 17:00 – 18:00 – Yogattractive – naturalny anti-aging twarzy – zajęcia poprowadzi Olga Szemley, GRUPA I
 • 17:00 – 18:00 – „Wakacyjny Dotyk Uważności” – zajęcia poprowadzi Monika Witkowska z Polskiego Instytutu Mindfulness, GRUPA I
 • 18:00 – 19:00 – Yogattractive – naturalny anti-aging twarzy – zajęcia poprowadzi Olga Szemley, GRUPA II
 • 18:00 – 19:00 – „Wakacyjny Dotyk Uważności” – zajęcia poprowadzi Monika Witkowska z Polskiego Instytutu Mindfulness, GRUPA II
 • 19:00 – 20:00 – Yogattractive – naturalny anti-aging twarzy – zajęcia poprowadzi Olga Szemley, GRUPA III
 • 19:00 – 20:00 – „Wakacyjny Dotyk Uważności” – zajęcia poprowadzi Monika Witkowska z Polskiego Instytutu Mindfulness, GRUPA III
 • 20:30 – 21:30 – koncert na Gongi i Misy Tybetańskie – Adam Lis, sala A+B
 • 21:30 – 22:30 – koncert na Gongi i Misy Tybetańskie – Adam Lis, sala A+B

 

27.08.2017 r., niedziela

 • 8:00 – 9:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 8:00 – 9:00 – JOGA FUNKCJONALNA – zajęcia poprowadzi Gość specjalny Maratonu – Katarzyna Enerlich
 • 9:00 – 10:00 – Zajęcia przygotowujące do Maratonu jogi – prowadzi Wiktor Morgulec
 • 9:00 – 17:00 – Klub Wierchołka – opieka animatorek
 • 10:15 – 11:00 – Joga dla dzieci – zajęcia poprowadzi Agnieszka Lasota
 • 10:15 – 11:15 – warsztaty kosmetyków naturalnych
 • 10:15 – 11:15 – warsztaty kulinarne z Katarzyną Gubałą autorką książki „Warzywa górą! Od korzeni po liście”
 • 11:15 – 12:15 – warsztaty kosmetyków naturalnych
 • 11:15 – 12:15 – warsztaty kulinarne z Katarzyną Gubałą autorką książki „Warzywa górą! Od korzeni po liście”
 • 12:15 – 13:15 – warsztaty kosmetyków naturalnych
 • 12:15 – 13:15 – warsztaty kulinarne z Katarzyną Gubałą autorką książki „Warzywa górą! Od korzeni po liście”
 • 12:00 – 13:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 14:00 – 15:30 – „108 Powitań Słońca” – V Górski Maraton Jogi na górze Wierchomla + koncert na Gongi i Misy Tybetańskie
 • 17:00 – 18:30 – wspólny posiłek: wege grill z udziałem naszych gości specjalnych oraz rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród – ogródek Carlsberg.

12. Organizator nie zapewnia w ramach Imprezy noclegu, szatni dla Uczestników ani ubezpieczenia uczestników w jakimkolwiek zakresie.

13. Udział w każdym z elementów programu Imprezy jest dobrowolny. Brak udziału w którymkolwiek z elementów programu Imprezy nie uprawnia do żądania zwrotu Opłaty startowej w jakiejkolwiek części.

14. Nad prawidłowym przebiegiem Maratonu i przyznaniem nagród czuwał będzie zespół arbitrów Maratonu, w skład którego będą wchodziły osoby powołane przez Organizatora.

15. Podczas Maratonu „108 POWITAŃ SŁOŃCA” 27.08.2017 r. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną to jest obecność w czasie Maratonu ratownika medycznego.

16. Pierwsza część Maratonu polega na:
• wykonaniu serii ćwiczeń „108 POWITAŃ SŁOŃCA” w swoim tempie, pod okiem Prowadzącego – zwane dalej Ćwiczeniami;
• po zakończeniu przez prowadzącego Ćwiczeń następuje koniec pierwszej części Maratonu.

17. Zespół arbitrów ma obowiązek nakazać Uczestnikowi zakończenie wykonywania Ćwiczeń w przypadku stwierdzenia przez ratownika medycznego u Uczestnika znacznego zmęczenia fizycznego zagrażającego jego zdrowiu bądź życiu.

18. Od decyzji Zespołu arbitrów nie ma odwołania.

19. Uczestnik jest zobowiązany:
• wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, we właściwej odzieży sportowej podczas wszystkich zajęć organizowanych w ramach Imprezy,
• stosować się do poleceń prowadzącego ćwiczenia, pokazy lub zajęcia oraz do poleceń nadzoru medycznego,
• wykonywania ćwiczeń w stanie trzeźwości i nie będąc pod wpływem środków odurzających podczas wszelkich zajęć organizowanych w ramach Imprezy.

20. Organizator oraz wyznaczeni przez niego prowadzący ćwiczenia, a także członkowie opieki medycznej są uprawnieni do niedopuszczenia do udziału w zajęciach w ramach Imprezy osób:
• których stan fizyczny wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
• nieposiadających właściwej odzieży sportowej,
• wykonujących ćwiczenia w sposób niebezpieczny dla siebie lub otoczenia.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia związane z nieprawidłowym wykonywaniem ćwiczeń, podanie nieprawdziwych informacji w Formularzu Zgłoszeniowym oraz Oświadczeniu o stanie zdrowia, za nieprzestrzeganie Regulaminu lub poleceń osoby prowadzącej ćwiczenia jak również za wypadki lub kontuzje powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń.

22. Podczas drugiej części Maratonu Uczestnicy dysponować będą czasem 15 minut na wpisanie propozycji hasła reklamowego na temat wskazany na kuponie (zwany dalej Konkursem):
• pomysły wpisywane będą na kuponach konkursowych, które Uczestnicy otrzymali w pakiecie startowym. Kupony będą podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika;
• hasła mogą być wpisywane przez uczestników od momentu odebrania pakietu startowego
• jedna osoba może wpisać maksimum 5 haseł reklamowych
• po upływie 15 min. zespół arbitrów zbierze wszystkie kupony i przystąpi do weryfikacji podanych haseł reklamowych. Kupony nie będą przyjmowane po upływie czasu wyznaczonego na ich wypełnianie.

23. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania hasła:
• które zawiera w swojej treści słowa niecenzuralne
• które zawierają więcej niż 30 znaków łącznie ze spacjami
• które już istnieją na rynku polskim
• zawierają nazwę lub hasło już zastrzeżone prawami autorskimi.

24. Powołany przez Organizatora zespół arbitrów podczas godzinnej narady wyłoni spośród wszystkich haseł trzy najciekawsze, które zostaną nagrodzone zgodnie z § 3 Regulaminu. po godzinnej naradzie, wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone przez Organizatora.

25. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do haseł na rzecz Organizatorów na wszelkich znanych w dacie Imprezy polach eksploatacji oraz praw zależnych do hasła reklamowego.

§ 3 Nagrody, odbiór nagród i podatek

1. Organizator jako nagrody przewidział:
• za zajęcie I miejsca – wyjazd z jogą do Wierchomli lato 2018 – łączna wartość nagrody 2.309,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięć zł 0/100) zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 230,90 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 90/100), nagroda pieniężna zostanie potrącona i pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i wygranych niepieniężnych;
• za zajęcie II miejsca – profesjonalny zestaw do jogi (mata do jogi, profesjonalny pokrowiec na matę do jogi, 2 paski, 2 klocki drewniane, 2 pianki do świecy, wałek, koc do jogi 90% wełny) – łączna wartość nagrody 701,00 zł (słownie: siedemset jeden złotych 0/100);
• za zajęcie III miejsca – zestaw 3 płyt DVD do jogi, medytacji i kuchni wegetariańskiej o łącznej wartości 152 zł (sto pięćdziesiąt dwa złote).

2. Zwycięzcy nagród pieniężnych są obowiązani zapłacić zryczałtowany podatek od nagród i wygranych w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody (art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.).

3. Wyjazd z jogą do Wierchomli lato 2018 obejmuje:
• siedem noclegów w pokoju 1-osobowym w ***Hotelu Wierchomla SKI&SPA Resort
• siedem wegetariańskich śniadań w formie bufetu, siedem wegetariańskich obiadokolacji w formie bufetu
• udostępnienie sali oraz materiałów do ćwiczeń jogi: koce, wałki, pianki, paski, klocki, krzesła
• karnet na zajęcia jogi – 4 x 1,5 godziny zajęć dziennie do wyboru: dwie poranne oraz dwie popołudniowe sesje dla początkujących i zaawansowanych
• możliwość korzystania z hotelowego kompleksu wellness przez okres pobytu w Hotelu w ramach Wyjazdu: basenu, jacuzzi, sauny parowej, sauny suchej tzw. fińskiej, otwartego solarium – słoneczna łączka, siłowni
• bezpłatny parking przez okres pobytu w Hotelu w ramach Wyjazdu
• bezprzewodowy bezpłatny Internet przez okres pobytu w Hotelu w ramach Wyjazdu. Wyjazd z jogą do Wierchomli lato 2018 może zostać zrealizowany w miesiącu sierpniu 2018 r. w dniach od soboty do soboty, w terminie wskazanym przez Organizatora najpóźniej do dnia 31.12.2017 r. Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu 519 539 029 lub mailowo na adres dorota.oktaba@wierchomla.com.pl.

4. Organizator odprowadzi należny zryczałtowany podatek od wygranych niepieniężnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

5. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić pisemnie odbiór nagrody.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Imprezy, jeżeli liczba Uczestników zgłoszonych do dnia 18.08.2017 r. jest mniejsza niż 50 osób. W takim przypadku Organizator powiadomi o odwołaniu Imprezy osoby, które dokonały Zgłoszenia on-line na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu najpóźniej do dnia 23.08.2017 r.

2. W przypadku odwołania Imprezy organizator dokona zwrotu Opłaty startowej na rachunek, z którego dokonano zapłaty Opłaty startowej, a w przypadku uiszczenia Opłaty startowej przekazem pocztowym zwrot Opłaty startowej nastąpi przekazem pocztowym na adres wskazany w Zgłoszeniu w terminie 21 dni od daty odwołania Imprezy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2017 r. i dostępny jest na stronie internetowej www.maratonjogi.pl, www.joga-joga.pl, www.wierchomla.com.pl

4. Zawody, których warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie są grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540).

Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r.

 

Cennik pakietów

Cena pakietu: od 80 zł

 

UWAGA: Istnieje możliwość udziału w warsztatach jogi bez pakietu. Osoby, które nie wykupią pakietu nie biorą udziału w konkursie z nagrodami.

Cena pakietu: 100 zł
Cena dotyczy zgłoszeń na miejscu.

 

UWAGA: Istnieje możliwość udziału w warsztatach jogi bez pakietu. Osoby, które nie wykupią pakietu nie biorą udziału w konkursie z nagrodami.

Każdy pakiet zawiera:

 

  • koszulkę z logo imprezy,
  • karnet na wjazd wyciągiem krzesełkowym „Wierchomla 1”,
  • wodę,
  • niespodzianki od sponsorów

 

Wygrywaj nagrody!

II MIEJSCE

Profesjonalny zestaw akcesoriów do praktykowania jogi.

III MIEJSCE

nagroda2

Zestaw kosmetyków ufundowanych przez firmę ORGANIQUE oraz płyty DVD

 

Organizatorzy

 Pytania?

Masz pytania? Zadzwoń do Wiktora!
666 923 666
albo napisz: dorota.oktaba@wierchomla.com.pl

A wordpress theme from BWThemes